Hrvatsko-engleski / Englesko-hrvatski Rje"cnik

Unesite rije"c ili frazu na hrvatskom ili engleskom
Primjeri: student, word,djak, rije"c, comput# za sve rije"ci koje po"cinju sa comput
Ve'cina pojmova je u jednini, infinitivu i prvom licu mu"skog roda. Koristite sto umjesto stolovi, raditi umjesto radim, mlad umesto mlada.

d
Online od 1999, ovaj hrvatsko-engleski rje"cnik je opisan kao "Najpotpuniji online" hrvatski rje"cnik, see more...
Rje"cnik se koristi za prevodjenje sa engleskog na hrvatski i za prevodjenje sa hrvatskog na engleski.