Hrvatsko-engleski / Englesko-hrvatski Rječnik

Unesite riječ ili frazu na hrvatskom ili engleskom
Primjeri: student, word,djak, rije"c, comput# za sve riječi koje počinju sa comput
Većina pojmova je u jednini, infinitivu i prvom licu muškog roda. Koristite sto umjesto stolovi, raditi umjesto radim, mlad umesto mlada.

d
Online od 1999, ovaj hrvatsko-engleski rječnik je opisan kao "Najpotpuniji online" hrvatski rječnik, see more...
Rječnik se koristi za prevođenje sa engleskog na hrvatski i za prevođenje sa hrvatskog na engleski.