Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Sve ove godine
Izvođač: Indexi

Jedna mala pjegava plava
ne da mi mira
kad je sretnem
hoće nešto da mi da

Kad je pitam što bi mi dala
neće da kaže
samo klimne glavom
kao da bi dala sve

Idi mala, idi što prije
još si mlada, vrijeme ti nije
bježi mala prije no
što padne noć

Sve ove godine
dala bi za jednu noć
al' mene nikad ne bi imala
jer ja moram drugoj poć'