Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: A vitar pu"se
Autor: Oliver Dragojevi'c

Su zrnon soli, su mrvu kruva
i puno du"se
ova nas jubav tepli i "cuva
a vitar pu"se

Su pjaton juve kad projdu dani
i stvari lu"se
ova nas jubav ja"ca i rani
a vitar pu"se

I neka projdu sve obilance
svi lipi gusti i sve uzance
i neka nima ni sna ni smija
uz tebe uvik znan 'ca bi tija
a vitar pu"se, a vitar pu"se
a vitar pu"se, nek samo pu"se

Su kapju uja, su "saku zeja
kad sni se ru"se
ova nas jubav di"ze sa tleja
a vitar pu"se

Kad gori svi'ca a nima loja
kad udru su"se
ova je jubav "sira od poja
a vitar pu"se