Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: A vitar puše
Autor: Oliver Dragojević

Su zrnon soli, su mrvu kruva
i puno duše
ova nas jubav tepli i čuva
a vitar puše

Su pjaton juve kad projdu dani
i stvari luše
ova nas jubav jača i rani
a vitar puše

I neka projdu sve obilance
svi lipi gusti i sve uzance
i neka nima ni sna ni smija
uz tebe uvik znan ća bi tija
a vitar puše, a vitar puše
a vitar puše, nek samo puše

Su kapju uja, su šaku zeja
kad sni se ruše
ova nas jubav diže sa tleja
a vitar puše

Kad gori svića a nima loja
kad udru suše
ova je jubav šira od poja
a vitar puše