Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Galeb i ja
Autor: Oliver Dragojević

Lipo mi je, lipo mi je
na lažini suvoj ležat'
na osami blizu mora
nad pučinom tebe gledat'
a moj galebe

Tebe gledat', s tobom letit'
povrh svega nimat' straja
pa prkosit' svakoj buri
i neveri, ća sve vaja
a moj galebe

Ća sve vaja u svom bisu
da i more vrije, pini
bit' gospodar usrid svega
živo klicat u visini

U visini kada sunce
bez pristanka nama sije
i da ništa na tom nebu
i na moru bisno nije
e moj galebe

Bisno nije dokle krila
tebe nose kud god želiš
pa neveri oli suncu
ti se rugaš i veseliš

Na osami blizu mora
dok se sunce zemlji smije
slušan tebe kako kličeš
lipo mi je, lipo mi je
moj galebe