Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Romanca
Autor: Oliver Dragojevi'c

Uvik kad sam s tobon
ja san ka i dite
zaboravin odma
svoje kose side
i godine ove
'ca bi bile te"ze
da me lipa mladost
uza te ne ve"ze

Razumi me dobro
potribna si meni
jer srce je moje
ostalo u tebi
a dok "zivot bi"zi
ono "ze"s'ce tu"ce
da bi mir svoj na"slo
sve me tebi vu"ce

A 'ca drugo mogu
prijateji niman
puno njih je bivsih
a i ja 'cu s njima
ostaju mi samo
uspomene davne
viruju'c da koja
jo"s 'ce "zivit za me

Zato uvik mislin
na pobigle dane
i od tebe i"s'cen
da ih najde"s za me
za umirit sebe
vratit bi se tija
da bar zadnju uru
buden 'ca san bija