Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Romanca
Autor: Oliver Dragojević

Uvik kad sam s tobon
ja san ka i dite
zaboravin odma
svoje kose side
i godine ove
ća bi bile teže
da me lipa mladost
uza te ne veže

Razumi me dobro
potribna si meni
jer srce je moje
ostalo u tebi
a dok život biži
ono žešće tuče
da bi mir svoj našlo
sve me tebi vuče

A ća drugo mogu
prijateji niman
puno njih je bivsih
a i ja ću s njima
ostaju mi samo
uspomene davne
virujuć da koja
još će živit za me

Zato uvik mislin
na pobigle dane
i od tebe išćen
da ih najdeš za me
za umirit sebe
vratit bi se tija
da bar zadnju uru
buden ća san bija