Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Prva ljubav
Autor: Oliver Dragojevi'c

Pamtim tvoje ruke male
plahi drhtaj kasnog ljeta
k sebi nje"zno su me zvale
sad su "ce"znja, sad su sjeta

Pamtim tvoje lice drago
o"ci tvoje jo"s me vole
sve su moje bile blago
sad me peku, sad me bole

Ti si bila moja prva ljubav
prvi san o sre'ci koje nema vi"se
ti si bila moja prva ljubav
prva nje"zna pjesma koju srce pi"se

Ti si bila moja prva ljubav
prvi dodir sre'ce "sto ga tijelo pamti
ti si bila moja prva ljubav
nek te ova pjesma opet meni vrati

Zadnji kucaj svoga bila
ja bih no'cas tebi dao
ptico mala zlatnih krila
jer te "cuvat' nisam znao