Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Zbogom ostaj ljubavi
Autor: Oliver Dragojevi'c

Ima dana kad sam sjetan
i kad ne znam kud sa sobom
prazan sjedim kraj klavira

Ima dana "sto me peku
jer se stare rane bude
uvijek kada glazba svira

Ima dana kad ne shva'cam
da je "zivot kao rijeka
i da nikad nema mira

Ima dana "sto mi nose
zvuke neke stare pjesme
koja srce bolno dira

Zbogom ostaj ljubavi
ti "sto gasne"s
a iza tebe tama
zbogom ostaj ljubavi
ti sto ide"s
i ostavlja"s me sama

Dok se hladna spu"sta no'c
u srcu mom
kao plima raste bol
u srcu mom
zbogom ostaj ljubavi
zbogom sre'co
"sto venes medju nama