Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Zbogom ostaj ljubavi
Autor: Oliver Dragojević

Ima dana kad sam sjetan
i kad ne znam kud sa sobom
prazan sjedim kraj klavira

Ima dana što me peku
jer se stare rane bude
uvijek kada glazba svira

Ima dana kad ne shvaćam
da je život kao rijeka
i da nikad nema mira

Ima dana što mi nose
zvuke neke stare pjesme
koja srce bolno dira

Zbogom ostaj ljubavi
ti što gasneš
a iza tebe tama
zbogom ostaj ljubavi
ti sto ideš
i ostavljaš me sama

Dok se hladna spušta noć
u srcu mom
kao plima raste bol
u srcu mom
zbogom ostaj ljubavi
zbogom srećo
što venes među nama