Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Skalinada
Autor: Oliver Dragojevi'c

Mirno spavaj du"so moja
no'c je 'ladna zvizda tvoja
sjaja nima
na sto vrata ja san kuca
tople ri"ci, mrvu srca
nigdi nima

Pismo mala reci svima
moj je "zivot pusta stina
mira nima
miljun ba"si ja san pro"sa
sad se pitan di san do"sa
sri'ce nima

Skalinada, skalinada
tu se penje, tu se pada
to je sudba, to je nada
skalinada
skalinada, skalinada
svaki korak, jedna skala
svaka skala, jedna nada
skalinada

Sudbo moja 'ol ne vidi"s
na toj stazi di me vodi"s
sunca nima
u djardinu od "zivota
jo"s mi samo pisma osta
cvi'ca nima

Kad zajeca mandolina
sve cu skon"cat "cason vina
nek me nima
kraj fontane sklopit o"ci
ona tudju sri'cu to"ci
moje nima

Skalinada