Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Molitva za Magdalenu
Autor: Oliver Dragojevi'c

Sve nje"zne rije"ci svijeta
sa"cuvao sam za te u pjesmama mojim
sve nje"zne rije"ci svijeta
da tebe meni vrate, moja "ceznjo davna

Sve nje"zne rije"ci svijeta
za duge puste sate, samo'ce se bojim
sve nje"zne rije"ci svijeta
sa"cuvao sam za te, moja zvjezdo sjajna

Magdalena, Magdalena
moje nebo, moje sunce, moja duga
Magdalena, Magdalena
moja sre'ca, moja radost, moja tuga

Magdalena, Magdalena
moja ru"za, moja nada, moja sudba
Magdalena, Magdalena
moja patnja, moja tajna, moja ljubav
jo"s te molim, Magdalena
da se vrati"s, Magdalena