Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Luce mala
Autor: Oliver Dragojevi'c

'Ca je s tebon danas, 'ca si "stufa svega
koji je mirakul na srce ti lega
o, Luce, Luce mala

Pritislo je jugo, sve je u balunu
vridi li zbog tega grintat u kantunu
o, Luce, Luce mala

Budi mirna, mirna i kuntenta
"cini kuco i ne sviri,
kad ne vridi vrime niti centa
sempjo mala, ti se smiri

Budi nje"zna, puna sentimenta
kad te jubin da si mi kuntenta
Budi nje"zna, puna sentimenta
kad te jubin da si mi kuntenta

'Ca je s tebon danas, 'ca bi ti se tilo
ol' ne more"s podnit ovo vrime gnjilo
o, Luce, Luce mala

Ol' si na me jidna, ol' te ko ugazi
'ca si vanka skvare, koji su ti vrazi
o, Luce, Luce mala