Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Luce mala
Autor: Oliver Dragojević

Ća je s tebon danas, ća si štufa svega
koji je mirakul na srce ti lega
o, Luce, Luce mala

Pritislo je jugo, sve je u balunu
vridi li zbog tega grintat u kantunu
o, Luce, Luce mala

Budi mirna, mirna i kuntenta
čini kuco i ne sviri,
kad ne vridi vrime niti centa
sempjo mala, ti se smiri

Budi nježna, puna sentimenta
kad te jubin da si mi kuntenta
Budi nježna, puna sentimenta
kad te jubin da si mi kuntenta

Ća je s tebon danas, ća bi ti se tilo
ol' ne moreš podnit ovo vrime gnjilo
o, Luce, Luce mala

Ol' si na me jidna, ol' te ko ugazi
ća si vanka skvare, koji su ti vrazi
o, Luce, Luce mala