Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Mizerija
Autor: Oliver Dragojevi'c

I bez zlata i bez lu"si
sva su blaga ti u du"si
kad ogrije te jubav
puno sunca i topline
pa se srce nebu vine
u ditinjstvu bez suza

Malo "soldi, puno vire
u toj jubavi bez mire
i vagun dobre voje
u kantunu puno mista
misal je ka ar'ja "cista
pa pi"sen pisme svoje

Mizerija, mizerija, mizerija, mizerija
miruj, miruj, pismo moja
ti jedina zna"s
di sam ostavija du"su

Miruj, miruj, pismo moja
jer kasno je sad
ladni vitri ve'c pu"su
mizerija, mizerija,
tek pusta mizerija

Kad bi partile ferate
strepija san stari za te
a briga se ne gasi
zgrbjena si majko stala
bjankariju tuju prala
pobilile ti vlasi

Jedna pisma iz djardina
smantala je va"seg sina
dok cili vik je slidi
zlatnin no"zen posrid srca
probola ga, neka grca
nek cili sug iscidi