Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Tanka crna linija
Autor: Branimir Džoni Štulić

Stojim na obali mora
fijuk vjetra sa ogoljelih strana
huka mora bačenog do žala
i pjesma "to pla"e za njom

jer to je rekvijem za moju ljubav
za sve dane i noći
traganje za istinom do koje 'emo doći
kada umrem i odem da postanem sluga
nekom drugom što plače za mnom